Techniczne

Kursy techniczne dają wiedzę i umiejętności wykraczające poza granice nurkowań rekreacyjnych. Szkolenia techniczne to jedno z bardziej intensywnych szkoleń. Warto podkreślić fakt, że nurkowanie techniczne nie jest sportem dla każdego. Jeżeli pociąga Cię ten typ nurkowań i jesteś w stanie zaakceptować większe ryzyko i odpowiedzialność, to wykonasz wiele fascynujących nurkowań.