Ekspedycje

Rozwijanie własnych umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń jest jednym z najważniejszych elementów naszej pracy. Nurkowaniem zajmujemy się na co dzień. Bierzemy udział w wyjazdach i projektach na całym świecie, podczas których wykonujemy nurkowania dla siebie. Zdobytą wiedzę i umiejętności wprowadzamy do programów szkoleń i warsztatów. Z każdego wyjazdu wracamy pełni entuzjazmu i z planami na kolejne wyprawy.