IANTD Nitrox Diver

35 lat temu IANTD zorganizowało pierwsze na świcie szkolenie nitroxowe dla nurków sportowych. Mimo tylu lat nadal spotykamy się z wieloma mitami dotyczącymi tego gazu. Problemem jest nie tylko brak świadomości wśród osób nurkujących, ale przede wszystkim niska świadomość wśród organizatorów nurkowań. Niestety brak wiedzy o korzyściach wpływających na bezpieczeństwo nurkowań i prowadzonych szkoleń nie sprzyja rozwojowi nurkowań nitroxowych w Polsce. Dlatego też, we współpracy z IANTD, przygotowaliśmy specjalne szkolenie on-line aby umożliwić jak największej grupie polskich nurków zdobycie uprawnień i niezbędnej wiedzy do używania nitroxu.

Podczas tego szkolenia, tak jak na wszystkich kursach IANTD, zdobędziesz nowe umiejętności i wiedzę. Pomoże Ci to kontynuować dalszą podróż w świat nurkowania. Nie wystarczą tylko umiejętności i wykształcenie. Musisz także zdobyć narzędzia do bezpiecznego wykonywania swoich nurkowań.
Wymaganiem wstępnym do uczestnictwa w szkoleniu IANTD Nitrox Diver jest posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu kursu Open Water Diver. Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji pozwalających na wykorzystanie mieszanek wzbogaconego powietrza (Nitroxu) w nurkowaniach do limitów głębokości, na jakie masz uprawnienia. Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.

 

Szkolenie obejmuje

» Samodzielną naukę z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
» Udział w webinarium.
» Egzamin pisemny na platformie e-learningowej.
» Praktyczną analizę gazu.
» Opcjonalnie nurkowanie z wykorzystaniem Nitroxu.

Szkolenie składa się z czterech modułów

» Korzyści i zagrożenia nurkowań nitroxowych.
» Planowanie nurkowań nitroxowych.
» Planowanie nurkowań nitroxowych w praktyce.
» Aspekty operacyjne nurkowań nitroxowych.

Webinarium

Podczas webinarium poruszone zostaną tematy związane z:
» Analizą gazów.
» Oznakowaniem butli.
» Kalibracją analizatorów tlenowych.
Termin webinarium znajdziesz w kalendarzu 
i w nadchodzących wydarzeniach na platformie e-learningowej.

Egzamin końcowy i certyfikat

Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym na platformie e-learningowej. Uzyskanie wyniku minimum 80% potwierdzi możliwość wystawienie dla Ciebie certyfikatu, który uprawni Cię do używania mieszanin nitroxowych od EAN21 do EAN40.

Co zyskasz?

» Większe bezpieczeństwo nurkowania.
» Dłuższe limity bezdekompresyjne.
» Lepsze samopoczucie.

Opłaty

Do 31 lipca 2020 r. cena szkolenia wynosi 195 zł.
Cena zawiera:
» Dostęp do platformy e-learningowej.
» Materiały szkoleniowe.
» Certyfikat IANTD Nitrox Diver.